Olga Magnusson har sedan uppväxten i Värmland uppmuntrats till skapande av sina föräldrar. Oljemåleriet har hon ägnat sig åt sedan gymnasietiden. Under 90-talet bodde Olga på västkusten där hon gjorde en porträttutställning av känt folk från sin stad. Två år senare, 1998 ställde hon ut 39 porträtt i barndomsstaden av lokalt kända profiler ur näringsliv, politik, sport och underhållning. Utställningen fick ett varmt mottagande och ledde vidare till en rad beställningsporträtt, privata såväl som offentliga.
Sedan 2014 bor och verkar Olga i Järna, söder om Stockholm.

uppdragsgivare
Eskilstunas kommun se porträtt
Jämtkraft AB se porträtt
Karlstads domkyrkoförsamling se porträtt
Karlstads universitet se porträtt
Länsstyrelsen i Blekinge
se porträtt
Länsstyrelsen i Värmland se p
orträtt
Länsstyrelsen i Västerbotten se
porträtt
Privat kund I, se porträtt
Privat kund II, se porträtt

Silbodals församling se porträtt


kontakt
e-post info@olgaportrait.com
telefon
0761-990766

Lorentz Andersson, f.d. Västerbottens landshövding. Olja på duk. 81x100cm. 2007.

copyright 2000-2015, Olga Magnusson