Elis Nemes framför minnes porträtt av hustrun Hanna. Läs hans rekomendationsbrev här nedanför.

Olga Magnusson har sedan uppväxten i Värmland uppmuntrats till skapande av sina föräldrar. Oljemåleriet har hon ägnat sig åt sedan gymnasietiden. Under 90-talet bodde Olga på västkusten där hon gjorde en porträttutställning av känt folk från sin stad. Två år senare, 1998 ställde hon ut 39 porträtt i barndomsstaden av lokalt kända profiler ur näringsliv, politik, sport och underhållning. Utställningen fick ett varmt mottagande och ledde vidare till en rad beställningsporträtt, privata såväl som offentliga.
Sedan 2014 bor och verkar Olga i
Järna, söder om Stockholm.

uppdragsgivare
Eskilstunas kommun se porträtt
Jämtkraft AB se porträtt
Karlstads domkyrkoförsamling se porträtt
Karlstads universitet se porträtt
Länsstyrelsen i Blekinge
se porträtt
Länsstyrelsen i Värmland se p
orträtt
Länsstyrelsen i Västerbotten se
porträtt
Privat kund I, se porträtt
Privat kund II, se porträtt

Silbodals församling se porträtt


kontakt
e-post info@olgaportrait.com
telefon 0761-990766

 

Bästa Olga, 

När min kära hustru Hanna gått bort ville jag hedra hennes minne genom att låta måla hennes porträtt, som skulle pryda mitt hem. 

Efter mycket sökande bestämde jag mig för att beställa tavlan av Dig - och nu när den blivit färdig för ett par dagar sedan och hänger på min vägg är jag så glad över mitt beslut.

Som Du vet var Hanna svårfotograferad och jag kunde inte hitta ett enda foto där hon skulle ha varit perfekt. Således måste vi arbeta fram "den typiska Hanna" Det gjorde vi genom att kombinera hennes drag och detaljer från flere fotografier. Detta var möjligt bara genom Dina gedigna kunskaper och färdigheter och Din skicklighet att jobba med fotomaterialet Du fick, så att Du för mig kunde presentera ett foto, som precis motsvarade min bild av Hanna.

För att Du skulle kunna bilda Dig en uppfattning om Hanna hade vi flere sittningar tillsammans där där vi diskuterade hur hon var som maka, mor och person. Jag måste ge Dig en eloge för det tålamod och sinne för detaljer, som Du visade under dessa möten. Och jag måste erkänna att jag trivdes med dessa diskussioner då de gav mig en möjlighet att minnas och reflektera.

När jag fick se porträttet för första gången var det ju inte ett färdigt verk och jag fick komma med förslag till förändringar och kommentarer. Vi träffades 3-4 gånger med jämna mellanrum och det var trevligt att kunna vara med om denna "skapande process", speciellt som vi hade så lätt att kommunicera med varandra. Du kunde översätta mina synpunkter till små, men viktiga, ständiga förbättringar.

Sedan ett par dagar pryder Hannas porträtt i olja min vägg och jag är mycket nöjd över resultatet. Det är definitivt "min Hanna" - Hennes leende, alltid glada glimt i ögonvrårna, och många ansikts- och kroppsdetaljer ..ja..hela porträttet ... Helt otroligt, att du kunnat återskapa hennes bild så väl bara på basis av fotografier.

Jag är mycket nöjd med Hannas porträtt och tackar Dig hjärtligt, samtidigt som jag rekommenderar Dig på det varmaste för nya, liknande utmaningar. 

Stockholm den 18 februari 2011Elis Nemes

 

copyright 2000-2015, Olga Magnusson